İklim değişikliği: Dört yıl içinde ilk kez artan karbon emisyonları

İklim değişikliği: Dört yıl içinde ilk kez artan karbon emisyonları

İklim değişikliği: Dört yıl içinde ilk kez artan karbon emisyonları… Görünen o ki iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için gerçekleştirilen çabalar yetersiz kalıyor. Birleşmiş Milletler (BM) son dört yılda karbon emisyonlarındaki ilk artışla ilgili detaylı bir rapor yayınladılar.

Raporda, 2017 ve sonrasında küresel çapta yaşanan ekonomik gerginliğin karbon salınımını azaltmaya yönelik çabaların yavaşlamasına neden olduğuna da değiniliyor. 

Paris iklim Değişikliği Anlaşması’nın amaçlarının 2020 yılına kadar gerçekleşmesine de değinen raporda bunun pek de mümkün görünmediğinden bahsediliyor. Söz konusu anlaşmada hedeflenen değerlere 2030’a kadar pek ulaşılamayacak gibi. 

2-14 Aralık Tarihleri arasında Polonya’da Katowice İklim Değişikliği Konferansı gerçekleştirilecek. Konferansın temel amacı Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nın uygulama esaslarının değerlendirilmesi ve kabul edilmesi olacak. 

Söz konusu anlaşmaya uymayı taahhüt eden ülkelerin tutumları da elbetteki konferansta değerlendirilecek. 

Birleşmiş Milletler 2018 Emisyon Raporu’nun Polonya’daki konferanstan bir birkaç gün önce yayınlanması da manidar. 

Emisyonlar neden tekrar yükseliyor?

2014 ve 2016 yılları arasında küresel emisyon değerleri sanayi ve enerji üretimi açısından oldukça istikrarlı seyrediyordu. Ancak 2017 yılında söz konusu emisyon değerlerinde %1,2 oranında artış yaşandı. 

Yaşanan artış küçük görünse de bu artış küresel sıcaklıklardaki 1,5 C derecenin de üzerinde bir artışa sebep oluyor. 

BM’ye göre dünyayı bu sıcaklığın altında tutmak için 2030’a kadar küresel karbon salınımının bugünkü seviyenin %55 oranında altına çekilmesi gerekiyor. 


“Dünya genelinde hükümetlerimizin iklimimizi ve bu hedeflere ulaşma yollarını istikrara kavuşturmak için kararlaştırdığı hedefler arasında, kelimelerle eylemler arasında muazzam bir boşluk var”


Dr. Gunnar Luderer
%100 Yenilenebilir Enerji | Paris / Fransa

Öngörülen tedbirler neler?

Raporda ayrıca, hükümet vergi planlarının emisyonları ele almada büyük ölçüde önemli olabileceği de belirtiliyor. 

BM Raporu’na göre Tüm fosil yakıt sübvansiyonları aşamalı olarak azaltılırsa, küresel karbon emisyonları 2030’a kadar %10 oranında azalabilir. Kimi ülkelerde ek vergi alınarak bir nebze de olsa azaltılmaya katkı sağlanabilir. Bu ülkelerin en başında Çin geliyor. Çin’de ciddi bir karbon salınımı sorunu var.

Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştığı bir dünyada karbon salınımı ve küresel iklim değişikliği sorunlarının bu denli yaşanmayacağı aşikar. Umarız en kısa zamanda başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada yenilenebilir enerji alanında somut gelişmeler yaşanır.

0 Paylaşımlar

Bir cevap yazın