“Hayata karşı olumlu bir yaklaşım stresli durumlarla başa çıkmada yardımcı oluyor”

İyimser insanların, yaşama karşı olumsuz olanlara kıyasla daha uzun ömürlü olma ihtimalinin daha yüksek olduğu yapılan bir çalışma ile ifade edildi. ABD’de yapılan çalışmaya göre olumlu insanların 85 yaş ve üzerinde yaşama olasılıkları daha yüksek.

Araştırmalar gösteriyor ki…

Araştırmada farklı çalışmalara katılan iki insan grubu yer almıştır. Bu kişilerin iyimserlik seviyeleri ve genel sağlık durumları değerlendirmeye alındı. Aynı zamanda egzersiz aktivite düzeyleri ve diyet programlarının yanında alkol kullanımlarının olup olmadığı kişilere soruldu.

İyimser ol, iyi yaşa
İyimser ol, iyi yaşa

Sonuçta, ortalama olarak en iyimser erkek ve kadınların %11-15’i daha uzun ömre sahipti ve bunların en az iyimser olan gruba göre 85 yaşına kadar yaşama ihtimalleri daha yüksekti.

Araştırma yapılırken teori, iyimser insanların duygularını kontrol edebilmenin yolunu daha kolay bulabilecekleri ve bu sebeple stresin etkilerinden korunmalarının daha sağlam olabileceğidir.

Hastalık ve erken ölüm risk faktörlerinin seyri ile ilgili çok şey bilinmekte olduğu ancak araştırmacıların sağlıklı yaşlanmayı sağlayabilen “pozitif psikososyal faktörler” şeklinde ifade ettikleri olgular üzerinde çok az şeyin anlaşıldığı biliniyor. Boston Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi’nde görevli psikiyatri profesörü Lewina Lee, çalışma üzerinde çalışarak şunu söyledi:

“Bulgularımız, iyimserlik seviyelerinin yükselmesinin uzun ömürlülüğü ve sağlıklı yaşlanmayı artırabileceği ihtimalini dile getiriyor. Rastgele kontrol denemelerinden elde edilen kanıtlar, her şeyin yolunda gittiği bir geleceği hayal etmek veya daha yoğun bilişsel-davranışçı terapinin iyimserlik seviyelerini artırabileceği gibi müdahalelerin olduğunu göstermektedir.”

Daha sağlıklı davranışlar…

Ayrıca Lee, iyimser insanların daha uzun yaşadıklarının nedenlerini kesin olarak tartışmaya hazır ortamı sağladığını ifade etti. “Daha sağlıklı davranışlar ve daha düşük depresyon seviyeleri bulgularımızı hemen hemen açıkladı. Diğer çalışmalardan elde edilen ilk kanıtlar, daha iyimser insanların hedefleri olma ve onlara ulaşma konusunda güvende olma eğiliminde olduklarını, sorun çözmede daha etkili olduklarını ve stresli durumlarda duygularını düzenlemede daha iyi olabileceğini gösteriyor” dedi.

Olumlu düşüncenin yararları

Bristol Üniversitesi’nde görevli Bruce Hood, çalışmanın olumlu düşüncenin insana sağladığı yararlarına yönelik var olan kanıtları desteklediğini belirtti. “İyimserlerin stresle daha iyi başa çıkabilmeleri için nedene dayalı bir mekanizmanın olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Ve bağışıklık sistemi…

Aynı zamanda stresin bağışıklık sistemini etkilediğini, bu yüzden iyimserlerin strese sebep olabilecek şeylerle daha iyi başa çıkabildiklerini ifade etti.

Araştırmacılar, karamsar insanların, her şeyin yolunda gittiği bir geleceği hayal etmek gibi şeyler yaparak hayata daha olumlu bakıp bundan fayda saylayabileceğini ifade ettiler.

1 Paylaşımlar