Etiketi Göster

İklim

“Eko-kaygı, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanabilecek ekolojik felaketlere karşı endişe duyma anlamına geliyor. Bu nedenle iklim değişikliğine bağlı olarak sıklıkla gündeme gelmeye başladı.”

İnsanlar birçok olay veya duygu nedeniyle kaygı duyabilir. Kaygı mantıklı veya mantıksız şeylere karşı kaygı duyabilir. Kaygının nedeni vücudun tehditlere karşı hayatta kalma içgüdüsüyle hareket etmesidir. Dolayısıyla insan var olduğundan beri kaygılar da var olmuştur.

16 Articles