Etiketi Göster

Nasa

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), binlerce ötegezegenin arasına katılacak yeni ötegezenlerin keşfini doğruladı. Uzay ajansının doğruladığı bu ötegezegenler, kısa bir süre önce NASA Exoplanet Archive (NASA Ötegezegen Arşivi)’ne eklendi.

Ötegezegenler, Güneş dışı gezegen olarak da adlandırılıyor. Bunlar, Güneş Sistemi’nin dışında ve başka bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenlerdir.

Güneş dışı gezegenler 19. yüzyılın ortasında bilimsel araştırmaların konusu oldu.

Ötegezegenlerin doğrulanmış ilk keşfi 1990’ların başında gerçekleşti. 2000 yılından itibaren ise her yıl on beşten fazla yeni keşif oldu. 2007 yılında bu sayı artış gösterdi. Keşif sıklığı bu tarihte 67 gezegene ulaştı.
Bununla beraber ötegezegen sistemlerinden 808 kadarı birden fazla gezegene sahiptir. Bu gezegenlerin büyük çoğunluğu büyük kütleli dev gezegenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tahminler, güneş benzeri yıldızların en az %10’unun gezegenlere sahip olduğunu söylüyor. Ancak gerçek oranlar daha fazla olabilir.

170 Articles