Etiketi Göster

Ses

“Bir araştırmaya göre yavru foklar artan gürültü karşısında insanlar gibi ses tonlarını değiştirdi. Bu, birçok memelide olmayan bir durum.”

İnsanlar bebekliklerinde çok az kelime dağarcığına sahiptir. Buna rağmen düşünce ve duygularını seslerinin ritmini ayarlayarak iletir. Bu ayar genellikle seslerinin tonlarını inceltme şeklinde olur.

15 Articles